czwartek, 17 marca 2011

St. Patrick's Day

May God give you...
For every storm, a rainbow,
For every tear, a smile,
For every care, a promise,
And a blessing in each trial.
For every problem life sends,
A faithful friend to share,
For every sigh, a sweet song,
And an answer for each prayer.
********************
Niech Bóg Ci da...
tęczę za każdą burzę,
uśmiech za każdą łzę,
obietnicę za każdy smutek,
i błogosławi w każdej próbie.
Za każdy problem - wiernego przyjaciela,
za każde westchnienie - 
kojącą pieśń,
i odpowiedź na każdą modlitwę.


czwartek, 3 marca 2011

Sposób na spłacenie długu publicznego / Idea how to pay the national debt

Rysunek: Artur Krynicki
Drawing: Artur Krynicki

"Let's tax stupidity, a small fraction of this income will be enough to cover our national debt"

 ;-)